Nói đến giáo dục xã Tả Phời không mấy ai không biết đến cô giáo Trần bích Quý, một con người đầy nghị lực gắn bó trọn đời với sự nghiệp giáo dục vùng cao. Cô sinh năm 1963 lớn ...