Wednesday, 25/11/2020 - 12:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tả Phời
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (WebSite) TRƯỜNG THCS TẢ PHỜI

PHÒNG GD&ĐT TP LÀO CAI               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS TẢ PHỜI                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
   
 

Số:       /KH- THCS                           Tả Phời, ngày  06 tháng 9 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (WebSite)
 TRƯỜNG THCS TẢ PHỜI
 
Thực hiện Kế hoạch số  /KH-THCS ngày  tháng   năm 2017 của trường THCS Tả Phời về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018;
Trường THCS Tả Phời xây dựng kế hoạch hoạt động trang thông tin điện tử WebSite của trường năm học 201`7-2018 như sau:
 
I - Ban biên tập
Thành lập ban biên tập và đội ngũ cộng tác viên để xây dựng WebSite gồm các ông, bà có tên sau:
          1. Bà: Trần Bích Quý – Hiệu trưởng nhà trường – Trưởng ban
          2. Bà: Nguyễn Thị Xuân Lan – Phó HT nhà trường – Phó ban
          3. Bà: Bùi Thanh Nga – Thư ký
          4. Bà: Nguyễn Kim Liên  – Ủy viên: Phụ trách nội dung
          5. Bà:  Phạm Thị Hạt – Ủy viên
          6. Bà:  Nguyễn Thị Linh  – Ủy viên
          8. Ông: Nguỹễn Quyết Tiến – Ủy viên
          9. Bà: Trương Thị Hằng  – Ủy viên
Ban biên tập có trách nhiệm tổ chức xây dựng quản lý WebSite, thu nhập, cập nhật thông tin và duyệt nội dung các bài từ đội ngũ cộng tác viên để đưa lên WebSite.
II- Đội ngũ cộng tác viên
Toàn thể CBGV-NV-HS và phụ huynh học sinh đều tham gia đội ngũ cộng tác viên, bài viết gửi về thư ký biên tập để duyệt và cho đăng.
III- Phân công tổ chức thực hiện kế hoạch
Ban biên tập có trách nhiệm lên kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể phù hợp với năng lực, sở trường cho từng cá nhân để xây dựng và hoàn chỉnh WebSite có chất lượng, đúng tiến độ như kế hoạch đề ra. Cụ thể như sau:
1. Chỉ đạo chung
- Bà: Trần Bích Quý chỉ đạo chung cả về hình thức và kỹ thuật
- Bà: Nguyễn Thị Xuân Lan chỉ đạo về nội dung
- Bà: Nguyễn Kim Liên : Phụ trách nội dung
- Ông: Nguỹễn Quyết Tiến chỉ đạo về kỹ thuật, tổ chức đăng tải
- Bà: Bùi Thanh Nga -  thư ký ban biên tập, giúp BBT thu bài, duyệt nội dung -> Giao cho ông  Nguyễn Quyết Tiến
2. Các nhóm phụ trách
- Nhóm nội dung
* Nhiệm vụ: Tuyên truyền, vận động mọi người tham gia làm cộng tác viên, chịu trách nhiệm biên tập về các nội dung đã được đăng tải trên WebSite.
* Thành phần  
- Bà: Nguyễn Thị Xuân Lan: Nhóm trưởng
- Bà: Nguyễn Kim Liên:  Nhóm phó
- Bà:  Nguyễn Thị Linh  – Thành viên
- Nhóm kỹ thuật
- Nhiệm vụ: Nghiên cứu rút kinh nghiệm về các WebSite khác để thiết kế trang WebSite của trường sao cho đảm bảo tính khoa học và thẩm mỹ đúng kỹ thuật và theo đúng quy định của nhà nước.
- Thành phần
+ Bà: Bùi Thanh Nga – Nhóm trưởng
+ Ông: Nguyễn Quyết Tiến – Nhóm phó
3. Phân công thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vưc của các tổ chức trong trường.
 
Trang Thông Tin Nội dung cần xây dựng Phân công trách nhiệm
1. Giới thiệu - Lịch sử trường THCS Tả Phời
- Sơ đồ vị trí
- Cơ sở vật chất
- Thành tựu nổi bật
- Tư liệu kỷ yếu nhà trường
- Đ/c Tiến
- BGH
- Thư ký nhà trường
2. Cơ cấu tổ chức - BGH
- Giáo viên
- Chi bộ
- Công đoàn
- Đoàn TNCS HCM
- Đ/c Tiến
- Kỷ yếu nhà trương
- Chi bộ nhà trường
- BCH CĐ  
- Đ/c Hà
3. Tin tức - Thông tin hiệu trưởng
- Thông tin hiệu phó
 
- Kỷ yếu nhà trường
4. Tổ bộ môn - Giới thiệu tổ toán
- Giới thiệu tổ Văn
- Giới thiệu tổ sinh hóa
- Đ/c Hạt
- Đ/c Liên
- Đ/c Hằng
5. Liên đội TNTP HCM - Giới thiệu về liên đội trưởng
- BGH qua các thời kỳ
- Những thành tích đã đạt được
- Nhiệm vụ liên đội
- Đ/c Linh và BGH liên đội
6. Hội khuyến học - Giới thiệu về hội
- BGH qua các thời kỳ
- Những thành tích đã đạt được
- BCH hội
7. Thông báo - Lịch làm việc hàng tuần của nhà trường
- Thời khóa biểu của trường
- Nêu gương người tốt việc tốt
- Các nội dung khác
- đ/c Bùi Thanh Nga- Thư ký
 
8. Tin tức, sự kiện - Tin tức về các hoạt động quả lý, giáo dục, …. Của chi bộ, nhà trường, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường
 
- BGH + chi bộ nhà trường
9. Tài nguyên - SKKN, đề tài KH
- Giáo an điện tử (đã chọn lọc)
+ Tổ toán (nộp bài vào tuần 1 hàng tháng)
+ Tổ Văn (nộp bài vào tuần 2 hàng tháng)
+ Tỏ Sinh hóa (nộp bài vào tuần 3 hàng tháng)
- Đề thị HSG, đề kiểm tra
- Phần mềm thông dụng
- Tổ trưởng CM
 
4. Thống nhất quy trình thực hiện và phối hợp.
- Thống nhất mọi người đều dùng bộ mã UNICODE, FONT chữ, Times New Roman để xây dựng thiết kế và viết các nội dung của trang WebSite. Mọi bài viết được viết dưới các mảng và font chữ khác đều phải thay đổi trước khi đưa vào trang WebSite của trường
- Trên cơ sở phân công ở mục 3, yêu cầu các thành viên trong ban biên tập chủ động phân công những thành viên bắt tay xây dựng các nội dung theo đúng quy trình (kể cả những đ/c ngoài ban biên tập nhưng liên quan đến trách nhiệm). Việc trình bày các nội dung khoa học, mỗi người trước khi xây dựng nội dung cần xây dựng đề cương, trọn lựa hình thức trình bày và tham khảo ý kiến của những người khác.
- Mặc dù có 2 nhóm khác nhau  nhưng phải luôn luôn phối hợp để có được nội dung và hình thức hài hòa, đẹp mắt và đúng kỹ thuật. Nhóm nội dung chủ động tham mưu với nhóm kỹ thuật thiết kế theo yêu cầu trình bày của nhóm nội dung. Ngược lại, nhóm kỹ thuật cần tham mưu với nhóm nội dung như thế nào cho khoa học, đẹp mắt
- Thủ tục đăng ký nội dung trên WebSite của trường các nhóm hoàn thành nội dung trân giấy A4, nộp cho thư ký ban biên tập (kèm theo USB chứa dữ liệu). Thư ký ban biên tập  nộp cho trưởng ban, tùy theo nội dung, trưởng ban biên tập sẽ phân công 1 hoặc nhiều người tham gia duyệt nội dung, người duyeeth nội dung khi duyệt xong có đề nghị sửa đổi, đồng ý, nhận xét … gì thì ghi vào phần cuối của nội dung; nộp lại cho trưởng ban, trưởng ban sẽ ký duyệt và chuyển sang nhóm kỹ thuật đưa nội dung vào trang WebSite.
 
          Trên đây là kế hoạch chi tiết về việc xây dựng trang WebSite của trường, yêu cầu các đồng chí cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm túc./.
 
                                                                   Tả Phời, ngày 06 tháng 9 Năm 2017
                                                                                HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                                    Trần Bích Quý
PHÂN CÔNG
GIÁO VIÊN VIẾT BÀI ĐƯA TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
Năm học 2017– 2018
(Đính kèm Kế hoạch số    ngày   tháng 9 năm 2017)
TT GV viết bài đưa tin Tháng Gợi  ý tin cần đưa trong tháng
1 Nguyễn Thị Linh 9, 10/2017 1. Chuẩn bị khai giảng, khai giảng năm học
2.  Công tác vận động HS đầu năm ra lớp
3. Viết về tấm gương học sinh hoặc giáo viên
4. Đưa tin về tổ chức ngày 20/10, 20/11, 8/3, 26/3
5. Các hoạt động chào mừng và kỷ niệm ngày 30/4, 01/5, 19/5……
6. Tặng quà gia đình có công ngày 22/12
7. Công tác tổ chức kiểm tra học kỳ, cuối năm học
8. Công tác xét tốt nghiệp THCS….
9. Kết quả thực hiện chuyên đề cấp trường, cấp tổ…
10. Các đơn vị trao tặng quà cho học sinh nghèo
11.Các buổi tuyên truyền của nhà trường về ATGT, pháp luật…
12. Hoạt động thư viện của nhà trường
13. Công tác tổ chức hoạt động giáo dục NGLL của nhà trường
14. Các buổi sinh hoạt chuyên đề.
15. Các cuộc thi của thầy và trò trong năm học
16. Các hoạt động của học sinh bán trú
17. Các hoạt động xây dựng trường chuẩn quốc gia
18. Hoạt động tư vấn hướng nghiệp nghề. Các hoạt động đột xuất
2 Lưu Đức Chung 10/2017 + 01/2018
3 Ngô Hồng Thắm 11/2017 +  12/2017
4 Phạm Thị Hạt 9/2017 + 4/2018
5 Đặng Thị Xuân 10/2017 + 02/2018
6 Nguyễn Kim Liên 11/2017 +  02/2018
7 Nguyễn Thị  Hồng 12/2017 +3 /2018
8 Vũ Như Quỳnh 3/2018 + 5/2018
9 Trương Thị Hằng 4/2018 +5/2018
10 Bùi Thanh Nga 4/2018 +  6/2018
11 Trần Thu  Hương 01/2018 + 02/2018
12 Lương Kim Thanh 12/2017 + 3/2018
13 La Thị Vường 7 + 8/2018
14 Đào Thị Thảo                        6 + 7/2018
15 Ngô Đức Hùng 1 + 5/2017
16 Nguyễn Xuân Hà 7+8/2017
17 Vi Thị Siu 11+12/2017
18 Hoàng Văn Tường 6+7/2017
19 Nguyễn Quyết Tiến Thu thập tin bài đăng tải lên trang wb của trường đảm bảo theo kế hoạch
*Lưu ý:
1. Mỗi giáo viên  viết 02 bài/năm đưa tin về các hoạt động của nhà trường như gợi ý trên.  Yêu cầu gửi đăng ký bài viết của mình về  HT hàng tháng trước ngày 05 để tránh tình trạng các tin giáo viên viết bị lặp, nội dung giống nhau trong cùng 1 tháng.
2 .Gửi bài viết về ban biên tập của nhà trường trước 25 hàng tháng để ban biên tập duyệt trước khi đăng tải lên trang web nhà trường.
3. Gửi bài viết qua địa chỉ: thcstaphoi@elc.vn
4. Mỗi giáo viên truy cập trang web của nhà trường tối thiểu  01 lần/ngày để đảm bảo số lượt truy cập trang web mà PGD quy định 3000 lần/năm. Tên trang web(thcstaphoi@.elc.vn)
5. Giao cho đ/c Nguyễn Quyết Tiến phụ trách trang web có nhiệm vụ đăng tải các thông tin hoạt động của nhà trường và bài viết của giáo viên lên trang  web hàng tháng, kiểm tra và nộp PGD các nội dung liên quan, yêu cầu.
          

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 57
Tháng 11 : 136
Năm 2020 : 737