Wednesday, 25/11/2020 - 12:49|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tả Phời
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS TẢ PHỜI – Năm học 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT TP LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS TẢ PHỜI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 11/KH- THCS Tả Phời, ngày tháng 9 năm 2018 Thực hiện Kế hoạch số 04 /KH-THCS ngày 24 tháng 9 năm 2017 của trường THCS Tả Phời về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (WebSite)
 TRƯỜNG THCS TẢ PHỜI – Năm học 2018-2019
 
Thực hiện Kế hoạch số 04 /KH-THCS ngày 24 tháng 9 năm 2017 của trường THCS Tả Phời về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;
Trường THCS Tả Phời xây dựng kế hoạch hoạt động trang thông tin điện tử WebSite của trường năm học 2018-2019 như sau:
 
I. Ban biên tập
Thành lập ban biên tập và đội ngũ cộng tác viên để xây dựng WebSite gồm các ông, bà có tên sau:
          1. Bà: Trần Bích Quý – Hiệu trưởng nhà trường – Trưởng ban
          2. Bà: Nguyễn Thị Xuân Lan – Phó HT nhà trường – Phó ban
          3. Bà: Nguyễn Như Quỳnh – Thư ký
          4. Ông: Lưu Đức Chung  – Ủy viên: Phụ trách nội dung
          5. Bà:  Đặng thị Xuân – Ủy viên
          6. Bà:  Nguyễn Thị Linh  – Ủy viên
          8. Ông: Nguỹễn Quyết Tiến – Ủy viên – phụ trách quản lý CNTT
          9. Bà: Trương Thị Hằng  – Ủy viên
Ban biên tập có trách nhiệm tổ chức xây dựng quản lý WebSite, thu nhập, cập nhật thông tin và duyệt nội dung các bài từ đội ngũ cộng tác viên để đưa lên WebSite.
II. Đội ngũ cộng tác viên
Toàn thể CBGV-NV-HS và phụ huynh học sinh đều tham gia đội ngũ cộng tác viên, bài viết gửi về thư ký biên tập để duyệt và cho đăng.
III. Phân công tổ chức thực hiện kế hoạch
Ban biên tập có trách nhiệm lên kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể phù hợp với năng lực, sở trường cho từng cá nhân để xây dựng và hoàn chỉnh WebSite có chất lượng, đúng tiến độ như kế hoạch đề ra. Cụ thể như sau:
1. Chỉ đạo chung
- Bà: Trần Bích Quý chỉ đạo chung cả về hình thức và kỹ thuật
- Bà: Nguyễn Thị Xuân Lan chỉ đạo về nội dung
- Ông: Lưu Đức Chung: Phụ trách nội dung
- Ông: Nguỹễn Quyết Tiến chỉ đạo về kỹ thuật, tổ chức đăng tải
- Bà: Nguyễn Như Quỳnh -  thư ký ban biên tập, giúp BBT thu bài, duyệt nội dung -> Giao cho ông  Nguyễn Quyết Tiến
2. Các nhóm phụ trách
- Nhóm nội dung
* Nhiệm vụ: Tuyên truyền, vận động mọi người tham gia làm cộng tác viên, chịu trách nhiệm biên tập về các nội dung đã được đăng tải trên WebSite.
* Thành phần  
- Bà: Nguyễn Thị Xuân Lan: Nhóm trưởng
- Ông Lưu Đức Chung:  Nhóm phó
- Bà:  Nguyễn Thị Linh: Thành viên
- Nhóm kỹ thuật
- Nhiệm vụ: Nghiên cứu rút kinh nghiệm về các WebSite khác để thiết kế trang WebSite của trường sao cho đảm bảo tính khoa học và thẩm mỹ đúng kỹ thuật và theo đúng quy định của nhà nước.
- Thành phần
+ Bà: Nguyễn Như Quỳnh – Nhóm trưởng
+ Ông: Nguyễn Quyết Tiến – Nhóm phó
3. Phân công thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vưc của các tổ chức trong trường.
Trang Thông Tin Nội dung cần xây dựng Phân công trách nhiệm
1. Giới thiệu - Lịch sử trường THCS Tả Phời
- Sơ đồ vị trí
- Cơ sở vật chất
- Thành tựu nổi bật
- Tư liệu kỷ yếu nhà trường
- Đ/c Tiến
- BGH
- Thư ký nhà trường
2. Cơ cấu tổ chức - BGH
- Giáo viên
- Chi bộ
- Công đoàn
- Đoàn TNCS HCM
- Đ/c Tiến
- Kỷ yếu nhà trương
- Chi bộ nhà trường
- BCH CĐ  
- Đ/c Hà
3. Tin tức - Thông tin hiệu trưởng
- Thông tin hiệu phó
- Kỷ yếu nhà trường
4. Tổ bộ môn - Giới thiệu tổ toán
- Giới thiệu tổ Văn
- Giới thiệu tổ Văn Phòng
- Đ/c Xuân
- Đ/c Chung
- Đ/c Hằng
5. Liên đội TNTP HCM - Giới thiệu về liên đội trưởng
- BGH qua các thời kỳ
- Những thành tích đã đạt được
- Nhiệm vụ liên đội
- Đ/c Linh và BGH liên đội
6. Hội khuyến học - Giới thiệu về hội
- BGH qua các thời kỳ
- Những thành tích đã đạt được
- BCH hội
7. Thông báo - Lịch làm việc hàng tuần của nhà trường
- Thời khóa biểu của trường
- Nêu gương người tốt việc tốt
- Các nội dung khác
- đ/c Nguyễn Như Quỳnh- Thư ký
 
8. Tin tức, sự kiện - Tin tức về các hoạt động quả lý, giáo dục, …. Của chi bộ, nhà trường, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường
 
- BGH + chi bộ nhà trường
9. Tài nguyên - SKKN, đề tài KH
- Giáo an điện tử (đã chọn lọc)
+ Tổ toán (nộp bài vào tuần 1,3 hàng tháng)
+ Tổ Văn (nộp bài vào tuần 2 ,4 hàng tháng)
- Đề thị HSG, đề kiểm tra
- Phần mềm thông dụng
- Tổ trưởng CM
 
4. Thống nhất quy trình thực hiện và phối hợp.
- Thống nhất mọi người đều dùng bộ mã UNICODE, FONT chữ, Times New Roman để xây dựng thiết kế và viết các nội dung của trang WebSite. Mọi bài viết được viết dưới các mảng và font chữ khác đều phải thay đổi trước khi đưa vào trang WebSite của trường
- Trên cơ sở phân công ở mục 3, yêu cầu các thành viên trong ban biên tập chủ động phân công những thành viên bắt tay xây dựng các nội dung theo đúng quy trình (kể cả những đ/c ngoài ban biên tập nhưng liên quan đến trách nhiệm). Việc trình bày các nội dung khoa học, mỗi người trước khi xây dựng nội dung cần xây dựng đề cương, trọn lựa hình thức trình bày và tham khảo ý kiến của những người khác.
- Mặc dù có 2 nhóm khác nhau  nhưng phải luôn luôn phối hợp để có được nội dung và hình thức hài hòa, đẹp mắt và đúng kỹ thuật. Nhóm nội dung chủ động tham mưu với nhóm kỹ thuật thiết kế theo yêu cầu trình bày của nhóm nội dung. Ngược lại, nhóm kỹ thuật cần tham mưu với nhóm nội dung như thế nào cho khoa học, đẹp mắt
- Thủ tục đăng ký nội dung trên WebSite của trường các nhóm hoàn thành nội dung trân giấy A4, nộp cho thư ký ban biên tập (kèm theo USB chứa dữ liệu). Thư ký ban biên tập  nộp cho trưởng ban, tùy theo nội dung, trưởng ban biên tập sẽ phân công 1 hoặc nhiều người tham gia duyệt nội dung, người duyeeth nội dung khi duyệt xong có đề nghị sửa đổi, đồng ý, nhận xét … gì thì ghi vào phần cuối của nội dung; nộp lại cho trưởng ban, trưởng ban sẽ ký duyệt và chuyển sang nhóm kỹ thuật đưa nội dung vào trang WebSite.
 
          Trên đây là kế hoạch chi tiết về việc xây dựng trang WebSite của trường, năm học 2018-2019, yêu cầu các đồng chí cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm túc./.
 
Nơi nhận:                                                            Tả Phời, ngày    tháng 9 năm 2018
- BGH, CBGVNV;                                                                 P.HIỆU TRƯỞNG
- Lưu VT.
 
                                                                                                   Đã ký
 
 
                                                                                              Nguyễn Thị Xuân Lan
PHÂN CÔNG
GIÁO VIÊN VIẾT BÀI ĐƯA TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
Năm học 2018– 2019
(Đính kèm Kế hoạch số  11  ngày   tháng 9 năm 2018)
TT GV viết bài đưa tin Tháng Gợi  ý tin cần đưa trong tháng
1 Nguyễn Thị Linh 9, 10/2018 1. Chuẩn bị khai giảng, khai giảng năm học
2.  Công tác vận động HS đầu năm ra lớp
3. Viết về tấm gương học sinh hoặc giáo viên
4. Đưa tin về tổ chức ngày 20/10, 20/11, 8/3, 26/3
5. Các hoạt động chào mừng và kỷ niệm ngày 30/4, 01/5, 19/5……
6. Tặng quà gia đình có công ngày 22/12
7. Công tác tổ chức kiểm tra học kỳ, cuối năm học
8. Công tác xét tốt nghiệp THCS….
9. Kết quả thực hiện chuyên đề cấp trường, cấp tổ…
10. Các đơn vị trao tặng quà cho học sinh nghèo
11.Các buổi tuyên truyền của nhà trường về ATGT, pháp luật…
12. Hoạt động thư viện của nhà trường
13. Công tác tổ chức hoạt động giáo dục NGLL của nhà trường
14. Các buổi sinh hoạt chuyên đề.
15. Các cuộc thi của thầy và trò trong năm học
16. Các hoạt động của học sinh bán trú
17. Các hoạt động xây dựng trường chuẩn quốc gia
18. Hoạt động tư vấn hướng nghiệp nghề. Các hoạt động đột xuất
19. Các hoạt động giáo dục trong nàh trường.
2 Lưu Đức Chung 10/2018 + 01/2019
3 Lê Thị Phượng 11/2018 +  12/2018
4 Nguyễn Như Quỳnh 9/2018 + 4/2019
5 Đặng Thị Xuân 10/2018 + 02/2019
6 Lê Thị Phượng 11/2018 +  02/2019
7 Nguyễn Thị  Hồng 12/2018 +3 /2018
8 Vũ Như Quỳnh 3/2019 + 5/2019
9 Trương Thị Hằng 4/2019 +5/2019
10 Bùi Thanh Nga 4/2019 +  6/2019
11 Trần Thu  Hương 01/2019 + 02/2019
12 Lương Kim Thanh 12/2018 + 3/2019
13 La Thị Vường 7 + 8/2019
14 Đào Thị Thảo                       6 + 7/2019
15 Ngô Đức Hùng 1 + 5/2018
16 Nguyễn Xuân Hà 7+8/2018
17 Vi Thị Siu 11+12/2018
18 Hoàng Văn Tường 6+7/2018
19 Nguyễn Quyết Tiến Thu thập tin bài đăng tải lên trang wb của trường đảm bảo theo kế hoạch
*Lưu ý:
1. Mỗi giáo viên  viết 02 bài/năm đưa tin về các hoạt động của nhà trường như gợi ý trên.  Yêu cầu gửi đăng ký bài viết của mình về  HT hàng tháng trước ngày 05 để tránh tình trạng các tin giáo viên viết bị lặp, nội dung giống nhau trong cùng 1 tháng.
2 .Gửi bài viết về ban biên tập của nhà trường trước 25 hàng tháng để ban biên tập duyệt trước khi đăng tải lên trang web nhà trường.
3. Gửi bài viết qua địa chỉ: thcstaphoi@elc.vn
4. Mỗi giáo viên truy cập trang web của nhà trường tối thiểu  01 lần/ngày để đảm bảo số lượt truy cập trang web mà PGD quy định 3000 lần/năm. Tên trang web(thcstaphoi@.elc.vn)
5. Giao cho đ/c Nguyễn Quyết Tiến phụ trách trang web có nhiệm vụ đăng tải các thông tin hoạt động của nhà trường và bài viết của giáo viên lên trang  web hàng tháng, kiểm tra và nộp PGD các nội dung liên quan, yêu cầu.
          

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 57
Tháng 11 : 136
Năm 2020 : 737